Diktafóny

 

 

Čo je to diktafón ?  Diktafón je zariadenie, ktoré slúži na nahrávanie zvukových záznamov. Vďaka modernej technológii je možné diktafóny ukryť takmer do všetkých zariadení, kľúčenky, hodinky,perá, .... . 

 

Diktafóny sú vhodné pre ľudí, ktorí si potrebujú zhotovovať audio poznámky. Medzi takýchto ľudí patria novinári ,inžinieri ,súkromný detektívi a pod. Diktafón je možné nosiť stále pri sebe a tak ho vedieť použiť vždy, keď je to potrebné.