Špionážna techniky

Špionážna technika

Pod pojmom špionážna technika sa rozumie technika, ktorá je na prvý pohľad nenápadná a pôsobí na prvý pohľad ako "obyčajná". Nenechajte sa však oklamať "nie všetko čo sa blyští je zlato", tu to platí dvojnásobne.  

Špionážne zariadenia dokážu zhotovovať audio,video záznamy a ukladať ich. Neskôr je možné si ich prehrať cez počítač, prípadne iné zobrazovacie zariadenie. Produkty ponúkané z našej webovej stránky http://svetspionov.sk/ ,môže používať každý.Ponúkame špionážne zariadenia bezdrôtové, tie patria medzi veľmi nebezpečné, pretože sa väčšinou neprejavujú žiadnym detekovateľným parazitným vyžarovaním. Odhalenie je možné väčšinou len fyzickou prehliadkou priestoru a jeho vybavenia (môžu byť kamuflované v rôznych predmetoch).